Kada odaberete sadnicu s popisa (vidi dolje), molimo vas da ispunite podatke za rezervaciju:

odaberite broj šifre željene donacije
Molimo Vas da ogovarajući iznos uplatite na:

Budistički centar
Đorđićeva 23
10000 Zagreb
Broj računa: HR7324840081103074596
Poziv na broj: 00 11-2018
Svrha uplate: Donacija Posadite me

Podaci za inozemne uplate:

Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59
10000 Zagreb
SWIFT RZBHHR2X

PLANIRANE SADNICE

 • 1.
  otok dobrodošlice
  16 otoka
 • 1.1.
  donacija za jedan otok je 150 kn
  1 sadnica trnine
  3 sadnice cotoneastera
 • 2.
  veliki otok dobrodošlice
 • 2.1.
  donacija 520 kn
  6 sadnica juniperusa
  3 sadnice cotoneastera
 • 3.
  ukrasni otoci chan dvorana
  2 otoka
 • 3.1.
  otok br. 1 - donacija 440 kn
  1 sadnica trnine
  3 sadnice cotoneastera
 • 3.2.
  otok br. 2 - donacija 190 kn
  5 sadnica cotoneastera
 • 4.
  ukrasni otoci blagovaonica
  7 otoka različite veličine i
  kombinacija sadnica
 • 4.1.
  otok br. 1 - donacija 250 kn
  4 sadnice juniperusa
 • 4.2.
  otok br. 2 - donacija 240 kn
  3 sadnice juniperusa
  2 sadnice cotoneastera
 • 4.3.
  otok br. 3 - donacija 140 kn
  1 sadnica juniperusa
  3 sadnice cotoneastera
 • 4.4.
  otok br. 4 - donacija 140 kn
  1 sadnica berberis
  2 sadnice cotoneastera
 • 4.5.
  otok br. 5 - donacija 170 kn
  3 sadnice juniperusa
 • 4.6.
  otok br. 6 - donacija 140 kn
  sadnica berberis
  2 sadnice cotoneastera
 • 4.7.
  otok br. 7 - donacija 200 kn
  3 sadnice juniperusa
  1 sadnica cotoneastera
 • 5.
  veliki plato
  4 otoka različite veličine i
  kombinacije sadnica
 • 5.1.
  otok br. 1 - donacija 400 kn
  3 sadnice visokih juniperusa
  5 sadnica niskih juniperusa
 • 5.2.
  otok br. 2 - donacija 190 kn
  1 sadnica cotoneastera
  3 sadnice juniperusa
 • 5.3.
  otok br. 3 - donacija 170 kn
  4 sadnice cotoneastera
 • 5.4.
  otok br. 4 - donacija 170 kn
  1 sadnica cotoneastera
  2 sadnice juniperusa
 • 6.
  ukrasni otoci spavaonica
  1-3 ukrasna otoka različite veličine i
  kombinacije sadnica
 • 6.1.
  otok br. 1 - donacija 90 kn
  2 sadnice cotoneastera
 • 6.2.
  otok br. 2 - donacija 170 kn
  3 sadnice juniperusa
 • 6.3.
  otok br. 3 - donacija 270 kn
  3 sadnice berberis
  2 sadnice juniperusa
 • 7.
  ukrasni otoci spavaonica
  2-3 ukrasna otoka različite veličine i
  kombinacije sadnica
 • 7.1.
  otok br. 1 - donacija 90 kn
  2 sadnice cotoneastera
 • 7.2.
  otok br. 2 - donacija 170 kn
  1 sadnica berberis
  2 sadnice juniperusa
 • 7.3.
  otok br. 3 - donacija 170 kn
  3 sadnice juniperusa
 • 8.
  stabla
 • 8.1.
  KINESKI JAVOR
  donacija po sadnici
  340 kn
  9 sadnica
 • 8.2.
  SITNOLISNA LIPA
  donacija po sadnici
  1000 kn
  4 sadnice
 • 8.3.
  CRVENOCVIJETNI GLOG
  donacija po sadnici
  635 kn
  13 sadnica
 • 8.4.
  JAVOR (acer platanoides)
  donacija po sadnici
  230 kn
  5 sadnica
 • 9.
  pojedinačne sadnice
 • 9.1.
  JUNIPERUS - donacija po sadnici 50 kn
  30 sadnica
 • 9.2.
  COTONEASTER - donacija po sadnici 50 kn
  30 sadnica
 • 9.3.
  ERICA - donacija po sadnici 65 kn
  25 sadnica
 • 9.4.
  TRNINA - donacija po sadnici 50 kn
  10 sadnica
 • 10.
  voćnjak
  (stare sorte)
 • 10.1.
  JABUKA - donacija po sadnici 180 kn
  6 sadnica
 • 10.2.
  ŠLJIVA - donacija po sadnici 200 kn
  3 sadnice
 • 10.3.
  KRUŠKA - donacija po sadnici 200 kn
  3 sadnice
 • 10.4.
  TREŠNJA - donacija po sadnici 200 kn
  3 sadnice
 • 10.5.
  LJEŠNJAK - donacija po sadnici 95 kn
  15 sadnica
 • 10.6.
  ORAH - donacija po sadnici 250 kn
  1 sadnica